Practica si Proiecte Economice

Practica de specialitate

 A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia studenţilor anului II

Practica de specialitate pentru studenţii din anul II se desfăşoară conform regulamentului și se derulează în următoarele perioade:

Facultatea de Științe Economice

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune     14.05 – 02.06.2018

        (3 săptămâni)

 

Specializarea Administrarea Afacerilor                            14.05 – 02.06.2018

       (3 săptămâni)

 

 

Facultatea de Administrație Publică

Specializarea Administrație Publică                                 21.05 – 02.06.2018

      (2 săptămâni)

 

Se finalizează cu susţinerea colocviului în faţa cadrului didactic, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc pe site-ul universităţii.

Studenţii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de practică.

 

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia studenţilor anului III

Se desfăşoară conform regulamentului și se derulează în următoarele perioade:

Facultatea de Științe Economice

 

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune     21.05 – 02.06.2018

(2 săptămâni)

Disciplina “Pregătire lucrare de licenţă”

(vezi notă)

 

 

Specializarea Administrarea Afacerilor                            21.05 – 02.06.2018

(2 săptămâni)

Disciplina “Pregătire lucrare de licenţă”

(vezi notă)

 

Disciplina Proiecte economice

(vezi notă)

 

Facultatea de Administrație Publică

Specializarea Administrație Publică                                           14.05 – 02.06.2018

(3 săptămâni)

1. Disciplina Practica de specialitate (o săptămână)

Se finalizează cu susţinerea colocviului în faţa cadrului didactic, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc pe site-ul universităţii.

Studenţii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de practică.

 

2. Disciplina Practica pentru elaborarea lucrării de licență (2 săptămâni)

 (vezi notă)

 

 

Notă:

- Disciplina “Pregătire lucrare de licenţă”

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se vor prezenta cel puţin două capitole din lucrarea de licenţă.

Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

- Vă reamintim că pentru susţinerea colocviului la disciplina Proiecte economice”, studenţii anului III de la Specializarea Administrarea Afacerilor, au obligaţia de a elabora şi încărca pe platforma e-learning proiectul.

Proiectul economic trebuie să se încadreze în temele următoare:

Lista cu temele propuse la proiecte economice

Pentru a putea accesa platforma e-learning trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

1.  Accesaţi link-ul: e-learningath

2.  Alegeti link-ul  Autentificare e-Learning

3. Introduceţi la Nume utilizator: nume.prenume

    (numele şi primul prenume al dvs, cu punct între ele)

4.  Introduceţi la Parolă: CNP-ul dvs.

5.  Alegeti link-ul  e-Learning

 

Fise discipline Specialitatea Administrarea Afacerilor

Fisa_Disciplinei IIIAA elaborare lucrare licenta.pdf

Fisa_Disciplinei_ II AA practica.pdf

Fise disciplina Specialitatea Administrație Publică

Fisa disciplinei III AP elaborare licenta.pdf

Practica anul III AP.pdf

Practica de specialitate_Fisa_Disciplinei II AP.pdf

Fise discipline Contabilitate și Informatică de Gestiune

Fisa disciplina IIICIG elaborare lucrarelicenta.pdf

Fisa disciplina II CIG practica.pdf