PRACTICA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

SUSTINERE COLOCVII PRACTICA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Informații despre Practică

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia studenţilor anului II

Practica de specialitate pentru studenţii din anul II se desfăşoară conform regulamentului și se derulează în perioada

13.05 – 02.06.2019  (3 săptămâni).

Facultatea de Științe Economice

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune (fișă disciplină)   

Specializarea Administrarea Afacerilor (fișă disciplină)                           

 

Facultatea de Administrație Publică

Specializarea Administrație Publică (fișă disciplină)                                 

 

Se finalizează cu susţinerea colocviului în faţa cadrului didactic, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site-ul universităţii (fiecare document are link).

Studenţii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de practică.

 Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia studenţilor anului III

 

Practica pentru studenţii din anul III se desfăşoară conform regulamentului și se derulează în următoarele perioade:

   

    Facultatea de Științe Economice

    Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune 20.05 – 02.06.2019 (2 săptămâni)

1. Disciplina “Pregătire lucrare de licenţă”

    (fișă disciplină)

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se va prezenta lucrarea de licenţă.

Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior

 

    Specializarea Administrarea Afacerilor 20.05 – 02.06.2019 (2 săptămâni)

1. Disciplina “Pregătire lucrare de licenţă”

(fișă disciplină)

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se va prezenta lucrarea de licenţă.

Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior

 

    Facultatea de Administrație Publică

    Specializarea Administrație Publică 13.05 – 19.05.2018 (3 săptămâni)

 

1. Disciplina “Practica de specialitate” (o săptămână)

Se finalizează cu susţinerea colocviului în faţa cadrului didactic, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site-ul universităţii (fiecare document are link).

Studenţii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de practică.

Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior

           

2. Disciplina “Practica pentru elaborarea lucrării de licență” 20.05 – 02.06.2019 (2 săptămâni)

    (fișă disciplină) 

    Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se va

    prezenta lucrarea de licenţă.

    Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

  • Documente

Convenție de practică Facultatea de Științe Economice

Convenție de practică Facultatea de Administrația Publică

Caiet de practică

Raport tutore_Fisa_evaluare

Regulament privind organizarea stagiilor de practică licență și masterat