PRACTICA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Informații despre Practică

În atenţia studenţilor anului II

Practica de specialitate pentru studenții din anul II toate specializările, se desfășoară conform regulamentului în perioada 20.07 – 30.08.2020 şi va avea o durată de 3 săptămâni.

Se finalizează cu susţinerea colocviului în luna septembrie, în faţa cadrului didactic, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate), convenția de practică şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site (fiecare document are link).

În atenţia studenţilor anului III

Practica pentru studenţii din anul III se desfăşoară conform regulamentului:

Facultatea de Administrație Publică

Specializarea Administrație Publică

Disciplina “Practica de specialitate” 08.06 – 14.06.2020  (o săptămână)

Se finalizează cu susţinerea colocviului în perioada 27.06 – 12.07.2020 în faţa cadrului didactic.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate) și adeverința care atestă efectuarea stagiului de practică, într-o instituție publică/companie.

Disciplina “Practică pentru elaborarea lucrarii de licenţă” 15.06 – 26.06.2020         (2 săptămâni) pentru toate specializările.

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul în perioada 27.06 – 12.07.2020,  în cadrul căruia se vor prezenta 2 capitole din lucrarea de licenţă.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site:

Convenția de practică

Raportul scris al tutorelui

Caietul de practică

Fișele de disciplină se regăsesc pe site-ul universității.

Studenții care nu au unde să efectueze stagiul de practică sunt rugați să trimită un email pe adresa secretariat@univath.ro în vederea repartizării lor.