PRACTICA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SUSTINERE COLOCVII PRACTICA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia masteranzilor anului II studii universitare de Master

    Master Puterea executivă și administrația publică

 

1. Practica de specialitate pentru masteranii anului II se desfăşoară conform regulamentului și se derulează

    în perioada   06.05 – 26.05.2019  (3 săptămâni).

     (fișă disciplină)

Masteranzii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site-ul universităţii (fiecare document are link).

    Masteranzii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de

    practică.

     Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

2. Elaborarea lucrării de disertație pentru masteranii anului II se derulează în perioada   27.05 – 09.06.2019  (2 săptămâni).

    (fișă disciplină) 

    Masteranzii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de disertație, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se va

    prezenta lucrarea de disertație.

    Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

 

    Master Contabilitate, Audit și Consultanță

 

1. Practica de specialitate pentru masteranii anului II se desfăşoară conform regulamentului și se derulează

    în perioada   06.05 – 26.05.2019  (3 săptămâni).

     (fișă disciplină) 

 

Masteranzii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site-ul universităţii (fiecare document are link).

    Masteranzii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de

    practică.

    Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

2. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație pentru masteranii anului II se derulează

    în perioada   27.05 – 09.06.2019  (2 săptămâni).

     (fișă disciplină)

 

    Masteranzii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de disertație, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se va

    prezenta lucrarea de disertație.

    Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

 

  • Documente

Convenție de practică Facultatea de Științe Economice

Convenție de practică Facultatea de Administrația Publică

Caiet de practică

Raport tutore_Fisa_evaluare

Regulament privind organizarea stagiilor de practică licență și masterat