PRACTICA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

În atenţia masteranzilor anului II studii universitare de Master

Master Puterea executivă și administrația publică

Master Contabilitate, Audit și Consultanță

1.Practica de specialitate pentru masteranii anului II se desfăşoară conform regulamentului în perioada 25.05 – 14.06.2020 (3 săptămâni).

Masteranzii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate) şi adeverința care atestă efectuarea stagiului de practică, într-o instituție publică/companie.

Masteranzii vor susţine colocviul în perioada 27.06 – 12.07.2020.

2. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație pentru masteranii anului II se se desfăşoară în perioada 15.06 – 26.06.2020 (2 săptămâni).

Masteranzii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de disertație urmând să susțină  colocviul în perioada 27.06 – 12.07.2020, în cadrul căruia se vor prezenta 2 capitole din lucrarea de disertație

Masteranzii care nu au unde să efectueze stagiul de practică sunt rugați să trimită un email pe adresa secretariat@univath.ro

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site:

Model caietul de practică.