Programarea restanțelor pentru semestrul I anul universitar 2019/2020

În atenţia studenţilor şi masteranzilor


Programările restanțelor pentru semestrul I anul universitar 2019/2020, vor fi afişate pe site şi la avizierul Universităţii Athenaeum.
Sesiunea de restanțe sem.I pentru studiile universitare de licenţă este în perioada 8 - 20 iunie 2020.
Sesiunea de restanțe sem.I pentru studiile universitare de masterat
este în perioada 8 - 20 iunie 2020.

Vă rugăm să consultați periodic avizierul online pentru ultimele informații la zi.


Cursurile în format digital pot fi descărcate de pe site din Biblioteca virtuală.
Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.