Programe de studii

Studii universitare de licență

I. Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializări:

  • - INFORMATICĂ ECONOMICĂ
  • - CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE  GESTIUNE
  • - ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

II. Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

  • - Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 

Studii universitare de master

  1. Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE
  • - CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ 
  1. Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
  • - ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ. INSTITUŢII ŞI POLITICI PUBLICE
  • - PUTEREA EXECUTIVĂ ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ