Facultatea de Stiinte Economice

 Dragi studenți,

 

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Este o structură academică cu tradiţie în învăţământul superior economic privat din România, s-a înfiinţat în 1990 sub denumirea Finanţe Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Ca o recunoaştere a calităţii şi profesionalismului manifestat în formarea studenţilor, Facultatea de Ştiinţe Economice a fost acreditată prin Legea nr.135/2005 intrând cu drepturi depline în sistemul naţional de învăţământ, acest lucru presupune:

 • organizarea examenelor de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii;
 • eliberarea diplomelor de licenţă şi masterat;
 • organizare cursuri postuniversitare.

Fiind într-o continuă dinamică şi adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, Facultatea de Ştiinţe Economice are următoarele programe de studii:

 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea programului este de a forma specialişti ce deţin cunoştinţe şi competenţe necesare organizării şi conducerii contabilităţii moderne, utilizării acestora în managementul entităţii organizaţiei.

Competenţe profesionale:

 • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale
 • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului

 

FINANŢE şi BĂNCI

Misiunea programului constă în pregătirea în domeniul finanţelor, băncilor şi burselor de valori şi asigurărilor.

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
 • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Misiunea acestui program de studiu o reprezintă formarea de specialişti, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor naţionale şi multinaţionale, cât şi a exigenţelor firmelor preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel naţional şi internaţional.

Competenţe profesionale:

 • Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
 • Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației
 • Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei
 • Asistenţă în managementul resurselor umane
 • Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor

 

MARKETING

Misiunea programului oferă posibilitatea formării cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru dezvoltarea unei cariere motivate în domeniul marketingului la nivel european.

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing
 • Utilizarea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de marketing
 • Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizatia si mediul sau
 • Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing
 • Utilizarea tehnicilor de vanzare
 • Organizarea activitatilor de marketing în cadrul organizatiei

 

În conformitate cu procesul Bologna, ciclul I studii universitare de licenţă are o durată de 3 ani, puncte credit 180.