Eficienta si Riscuri in Activitatea Bancara, Asigurari si Piete de Capital

Programul EFICIENŢĂ ŞI RISCURI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ, ASIGURĂRI ŞI PIEŢE DE CAPITAL îşi propune aprofundarea interdisciplinară a domeniului de studii Finanţe şi Bănci, oferind posibilitatea absolvenţilor ciclui I de licenţă să îsi desfăşoare cunoştinţele dobândite în timpul frecventării studiilor de licenţă dar şi de a dezvoltata capacitatea de cercetare ştiinţifică în domenii complexe şi de mare actualitate ale economiei naţională, respectiv pe piaţa financiară, bancară, asigurărilor atât de necesare economiei în ansamblu.

Pentru acestea, programul  de masterat oferă celor interesaţi cunoştinţe generale, cunoştinţe de specialitate, competenţelor generale şi de specialitate, abilităţi cognitive la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii în domeniul financiar – bancar.