Practica si Proiecte Economice

 

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia studenţilor anului II toate specializările

Practica de specialitate pentru studenţii din anul II se desfăşoară conform regulamentului, se derulează în perioada 15.05 – 04.06.2017 şi se finalizează cu susţinerea colocviului în faţa cadrului didactic, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc pe site-ul universităţii.

Studenţii trebuie să contacteze secretariatul în vederea repartizării la partenerii de practică, conform convenţiilor de practică.

 

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

În atenţia studenţilor anul III toate specializările

Disciplina “Pregătire lucrare de licenţă”

În perioada 22.05 – 04.06.2017 studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul, în cadrul căruia se vor prezenta cel puţin două capitole din lucrarea de licenţă.

Data susţinerii colocviului se va afişa ulterior.

 

Vă reamintim că pentru susţinerea colocviului la disciplina “Proiecte economice”, studenţii anului III de la Specializarea Administrarea Afacerilor, au obligaţia de a elabora şi încărca pe platforma e-learning proiectul.

Proiectul economic trebuie să se încadreze în temele afişate la avizier şi pe site-ul universităţii.

Pentru a putea accesa platforma e-learning trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

1.  Accesaţi link-ul: http://www.e-learningath.ro

2.  Alegeti link-ul  Autentificare e-Learning

3. Introduceţi la Nume utilizator: nume.prenume

    (numele şi primul prenume al dvs, cu punct între ele)

4.  Introduceţi la Parolă: CNP-ul dvs.

5.  Alegeti link-ul  e-Learning

 

Lista cu temele propuse la proiecte economice

Practica de specialitate Fisa Disciplinei AA

Practica de specialitate Fisa Disciplinei AP

Practica de specialitate Fisa Disciplinei CIG

Caiet PRACTICA ANUL I  STUDII UNIVERSITARE DE MASTER