Alegeri studenti

În atenţia

studenţilor şi masteranzilor

În perioada 08-17.10.2018 au loc alegerile parţiale pentru posturile vacante de reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii ,,Athenaeum” din Bucureşti. Candidaturile se depun la studentul responsabil de an.

Pentru relaţii suplimentare consultaţi avizierele facultăţilor.

Student Miu Adriana – reprezentantul studenţilor în Senatul Universitar