ANUNT IMPORTANT STUDENTI SI MASTERANZI 2020/2021

În  atenţia studenţilor şi masteranzilor

Studenţii și masteranzii sunt invitaţi să depună la secretariatul Universităţii Athenaeum, documentele care le lipsesc la dosarele personale care nu au fost depuse la înscriere.

Este obligatorie existența diplomei de bacalaureat în original la studiile universitare de licență la dosarul personal al studentului.

Este obligatorie existența diplomei de licență în original la studiile universitare de master la dosarul personal al masterandului

Termen limită 2 săptămâni - 15 martie 2021
Documentele lipsă la dosarul personal pot fi aduse la secretariatul universității sau să le transmiteți prin curier.

 

 

Anunt

 

Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2021/2022.

 

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor pentru a urma:

- studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;

- stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

- cursuri de vară.

 

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

 

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2021/2022 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.

Pentru informaţii, datele noastre de contact sunt:

 

Site: www.roburse.ro 

Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)

Telefon:  021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro

 

*

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

UNIVERSITĂŢII ATHENAEUM

Anul universitar 2020 /2021

 

VĂ INFORMĂM CĂ AU FOST CREATE ADRESE DE MAIL INSTITUŢIONALE, PENTRU FIECARE SPECIALIZARE ŞI AN DE STUDII, ÎN VEDEREA COMUNICĂRII DINTRE STUDENŢI ŞI CADRELE DIDACTICE, ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR ŞI A EXAMENELOR  ONLINE.

ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII BAZEI DE DATE, CU INFORMAŢIILE DE CONTACT ALE TUTUROR STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR UNIVERSITĂŢII, VĂ RUGĂM SĂ TRANSMITEŢI  URGENT, PE ADRESA DE MAIL DEDICATĂ (CONFORM SPECIALIZĂRII ŞI ANULUI DE STUDIU ÎN CARE SUNTEŢI),  DIN TABELUL DE MAI JOS, URMĂTOARELE INFORMAŢII  :

NUMELE ŞI PRENUMELE  (studentele căsătorite vor trece primul nume cel dinainte de căsătorie!)

SPECIALIZAREA ŞI ANUL DE STUDII

TELEFON :

ADRESA DE EMAIL :

 La subiectul mail-ului se va trece  Numele şi prenumele

Fiecare student/masterand va transmite mail-ul la adresa corespunzătoare specializării şi anului de studii în care este înmatriculat, conform tabelului de mai jos:

 

Specializarea

 

Anul de studii

 

ADRESA DE MAIL

LICENŢĂ

MANAGEMENT

I

mg1@univath.ro

LICENŢĂ

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

I

ie1@univath.ro

 

LICENŢĂ

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

II

ie2@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAREA AFACERILOR

III

aa3@univath.ro

LICENŢĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

I

cig1@univath.ro

LICENŢĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

II

cig2@univath.ro

LICENŢĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

III

cig3@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

I

ap1@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

II

ap2@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

III

ap3@univath.ro

MASTER

CONTABILITATE AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ

I

ctb1@univath.ro

MASTER

CONTABILITATE AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ

II

ctb2@univath.ro

MASTER

PUTEREA EXECUTIVĂ ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

I

peap1@univath.ro

MASTER

PUTEREA EXECUTIVA ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

II

peap2@univath.ro