CERINŢE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE SEPTEMBRIE 2020

 

 

CERINŢE

ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE ORGANIZATE ON-LINE

 

1. Înscierea la examenul de Licenţă/Disertaţie pentru sesiunea septembrie 2020, se poate face on-line sau la sediul universităţii. Pentru înscrierea on-line documentele vor fi transmise in format electronic, pe adresa secretariat@univath.ro sau mihaela.secretariat@univath.ro, cu mentiunea ,,Înscriere examen Licenţă/Disertaţie”.

2. Documente necesare în vederea înscrierii la examenul de Licenţă/Disertaţie:

 • dovada plăţii taxelor pentru susţinerea examenului de absolvire şi verificarea în Sistemul Antiplagiat. Plata taxelor poate face în conturile: RO30 RNCB 0072060112380001 în LEI – BCR- sector 1 sau RO 33RNCB0072060112380044 în EURO – BCR sector 1 sau la casieria universităţii
 • un exemplar al lucrării de licenţă/disertaţie, legat în format hârtie şi un exemplar în format electronic pe CD
 • asumarea răspunderii cu privire la originalitatea lucrării (formular tipizat existent pe site la secţiunea Licenţă 2020 /Disertaţie 2020 .
 • fişa de înscriere la examenul de absolvire.
 • declaraţie (acord) privind protecţia datelor personale

3. Lucrările de Licenţă/Disertaţie se consideră finalizate şi vor fi depuse doar cu acceptul îndrumătorului, după verificarea antiplagiat.

 1. Examenele privind finalizarea studiilor se vor desfăşura pe ZOOM. Accesul candidaţilor fiind permis doar îndeplinirea următoarelor condiţii:
  • menţinerea permanentă a camerele video deschise
  • legitimarea prin prezentarea cărţii de identitate/paşaport
  • acordul verbal privind înregistrarea susţinerii examenului
  • ţinută adecvată

5. Absolvenţii care din diverse cauze nu s-au înscris la sesiunea iulie 2020, pot susţine examenul de finalizare a studiilor în sesiunea organizată în luna septembrie 2020.