DISCIPLINE EXAMENE SEMESTRUL I 2020/2021

 

Stimaţi studenţi şi masteranzi,

 

  • Programările examenelor pentru semestrul I anul universitar 2020/2021, sunt afişate de astazi 20 ianuarie 2021, pe site-ul Universităţii Athenaeum în secţiunea “Biblioteca virtuală”.
  • Sesiunea de examene pentru studiile universitare de licenţă/masterat este în perioada 25 ianuarie – 13 februarie 2021.
  • Pentru a putea susține examenele, studenții/masteranzii trebuie să aibă achitate primele 2 rate din taxa universitară pentru acest an.
  • Eventualele modificări ale programării examenelor vor fi afişate pe site-ul Universităţii. În acest sens vă rugăm să consultaţi periodic planificarea acestora.
  • Cursurile în format digital vor putea fi descărcate de pe site din Biblioteca virtuală http://biblioteca.univath.ro/
    Accesul la biblioteca virtuală, se face pe baza de user și parolă, care sunt afișate la avizierul
    Universității Athenaeum.

 

  • Examenele semestrului I, anul universitar 2020/2021 le regăsiţi mai jos, pe specializări: 

ANUL I CIG

 

Microeconomie

Matematici cu aplicaţii în economie

Introducere în contabilitate

Management

Tehnologia aplicaţiilor office

Sociologie

Limba străină – engleză I

Educație fizică I

 

ANUL II CIG

 

Contabilitate financiară conform IFRS

Contabilitate managerială

Pieţe financiare

Audit intern

Baze de date

Economie europeană

Comunicare în limba engleză I

 

ANUL III CIG

 

Analiză economico - financiară

Contabilitatea instituţiilor publice

Politici şi opţiuni contabile

Audit financiar

Managementul resurselor umane

Sisteme informatice de gestiune

 

ANUL I MG

 

Microeconomie

Introducere în contabilitate

Matematici cu aplicaţii în economie

Management

Informatică

Limba străină – engleză I

Educaţie fizică I

 

ANUL I IE

 

Microeconomie

Introducere în contabilitate

Matematici cu aplicaţii în economie

Management

Informatică

Sociologie

Limba străină – engleză I

 

ANUL II IE

 

Baze de date

Contabilitate financiară

Sisteme de operare

Structuri de date

Economie europeană

Limba străină – engleză I

Educaţie fizică I

 

ANUL III AA

 

Analiză economico-financiară

Strategii  investiţionale în afaceri

Managementul resurselor umane

Sisteme informatice de gestiune

Audit financiar

Proiecte economice

 

ANUL I AP

 

Știinţa administraţiei

Microeconomie

Informatică

Sociologie

Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

Limba străină – engleză I

Educație fizică I

 

ANUL II AP

 

Drept administrativ

Comunicare în administraţia publică

Economia şi gestiunea sectorului public

Management

Baze de date

Comunicare în limba engleză I

 

ANUL III AP

 

Politici publice

Analiză organizaţională

Managementul resurselor umane

Economie regională

Contabilitatea instituţiilor publice

Audit intern

 

ANUL I CTB

 

Economie europeană. Coordonate şi strategii ale dezvoltării

Contabilitate managerială aprofundată

Standarde internaţionale de raportare financiară

Analiză economico financiară aprofundată

 

ANUL II CTB

 

Auditul intern și evaluarea riscurilor

Achiziții publice. Fundamentare, proceduri și eficiență

Proiectarea sistemelor informatice

Cercetarea științifică

 

ANUL I PEAP

 

Statutul personalului în administraţia publică

Managementul performanţei în dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Analiza guvernării. Studii de caz.

Auditul intern al instituţiilor publice

 

ANUL II PEAP

 

Administraţia publica și puterea politică

Metode de comunicare ale mesajului politic. Rolul mass-mediei

Tehnologia informației în administrația publică

Cercetare științifică