DISCIPLINE EXAMENE SEMESTRUL II 2019/2020.

Stimaţi studenţi şi masteranzi,

Urmare a stării de alertă a României vă comunicăm următoarele:

 

  • Programările restanțelor pentru semestrul I anul universitar 2019/2020, vor fi afişate pe site-ul Universităţii Athenaeum.
  • Sesiunea de restanțe pentru studiile universitare de licenţă 8 – 20 iunie 2020.
  • Sesiunea de restanțe pentru studiile universitare de masterat 8 – 20 iunie 2020.
  • Examenele semestrului al II lea, anul universitar 2019/2020 le regăsiţi mai jos,

pe specializări:

 

Anul I Contabilitate şi informatică de gestiune

Macroeconomie

Statistică economică

Econometrie

Finanţe

Dreptul afacerilor

Informatică

Limba străină II

Educaţie fizică II

 

Anul II Contabilitate şi informatică de gestiune

Contabilitatea financiară conform reglementărilor europene

Pieţe Financiare

Fiscalitate

Marketing

Programarea calculatoarelor

Comunicare în limba engleză II

Practica de specialitate

 

Anul III Contabilitate şi informatică de gestiune

Analiza economico-financiară

Sisteme şi raportări financiare

Evaluarea întreprinderii

Contabilitate aprofundată

Relaţii financiare internaţionale

Sisteme informatice de asistare a deciziilor

Pregătire lucrare de licenţă

 

Anul I Informatică economică

Macroeconomie

Statistică economică

Finanţe

Bazele programării

Dreptul afacerilor

Limba străină II

 

Anul II Administrarea afacerilor

Managementul relaţiilor cu clienţii

Marketing

Tehnica negocierilor

Fiscalitate

Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în afaceri

Comunicare în afaceri în limba engleză II

Practica de specialitate

 

Anul III Administrarea afacerilor

Analiza economico – financiară

Asigurări şi reasigurări

Dreptul Uniunii Europene

Metodologia elaborării lucrării de licenţă

Sisteme informatice de asistare a deciziilor

Proiecte economice

Pregătire lucrare licenţă

 

Anul I Administraţie Publică

Macroeconomie

Finanţe

Drept constituţional

Informatică

Relaţii publice în administraţia publică

Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice

Limba străină II

Educaţie fizică II

 

Anul II Administraţie Publică

Instituţii şi politici europene

Demografie şi statistică socială

Economia transportului urban

Sisteme administrative comparate

Marketing

Comunicare în limba engleză II

Practica de specialitate

 

Anul III Administraţie Publică

Dreptul muncii şi securităţii sociale

Etica şi deontologia profesională a funcţionarului public

Teoria sondajelor în administraţia publică

Planificarea dezvoltării regionale

Managementul proiectelor

Dreptul Uniunii Europene

Practica de specialitate

Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

 

Master  anul I Contabilitate, audit şi consultanţă

Doctrina şi deontologia profesiei contabile

Standarde internaţionale de audit

Expertiză contabilă şi consultanţă

Sisteme contabile comparate

Etică şi integritate academică

 

Master  anul II Contabilitate, audit şi consultanţă

Audit şi consultanţă financiară

Proiectarea sistemelor informatice

Cercetarea ştiinţifică

Practica de specialitate

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

 

Master anul I Puterea executivă şi administraţia publică

Instituţii administrative europene

Standarde internaţionale de audit

Dezvoltare regională în U.E.

Etică şi integritate academică

 

Master anul II Puterea executivă şi administraţia publică

Tehnologia informaţiei în administraţia publică

Managementul schimbării în domeniul resurselor umane

Finanţe internaţionale

Practica de specialitate

Elaborarea lucrării de disertaţie