Facultati

Universitatea „Athenaeum”, fondată în anul 1990, este instituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică – parte a sistemului naţional de invăţământ, acreditată în baza Legii nr.135/2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, cu calificativul ,,ÎNCREDERE”.
Universitatea „Athenaeum” organizează pregătirea superioară şi cercetarea ştiinţifică în domeniile economic şi ştiinţelor administrative. Pregătirea universitară este realizată pe două cicluri europene de studii: licenţă şi masterat.

În Universitatea "Athenaeum" îşi desfăşoară activitatea două facultăţi:

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Studiile universitare de licenţă, cu o durată de trei ani, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt organizate pe următoarele programe de studii universitare de licenţă (specializări): Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Administrarea Afacerilor şi Marketing iar în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică, programul de studii universitare de licenţă (specializare) Administraţie Publică.

Studii universitare de masterat, cu o durată de doi ani. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, funcţionează programele de masterat: „Contabilitate, Audit şi Consultanţă”, „Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital” şi „Administrarea și Eficienţa în afaceri” iar în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică, funcţionează programul de masterat „Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice”.