Noiembrie 2019

CALENDARUL

ALEGERILOR STUDENŢEŞTI

 

Alegerile reprezentanţilor studenţilor se vor desfăşura conform următorului calendar :

28.10. 2019– 30.10.2019

Depunerea candidaturilor

31.10.2019

Afişarea listelor de candidaţi

31.10.2019 – 6.11.2019

Promovarea candidaturilor

7.11.2019

Primul tur al alegerilor

Sala Lectură, între orele 14 - 20 – Facultatea de Ştiinţe Economice

Sala 102, între orele 14 – 20 – Facultatea de Administraţie Publică

8.11.2019

Afisarea rezultatelor

11.11.2019

Turul doi al alegerilor ***

Sala Lectură, între orele 14 - 20 – Facultatea de Ştiinţe Economice

Sala 201, între orele 14 – 20 – Facultatea de Administraţie Publică

12.11.2019

Afişarea rezultatelor

Validarea rezultatelor în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administratie Publică

Validarea alegerilor în Senat

 

*** Turul doi al alegerilor va avea loc în cazul în care la primul tur al alegerilor nu se prezintă la vot cel puţin 30% din numărul total al studenţilor înmatriculaţi.

 

UNIVERSITATEA ,,ATHENAEUM” DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

ALEGERI STUDENŢEŞTI

 

 • În perioada 28.10.2019 - 11.11.2019 se vor organiza alegeri studenţeşti pentru:
 • Reprezentanţi de an – 1 loc pentru fiecare an de studiu şi specializare
 • Reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice – 4 locuri
 • Reprezentanţi în Senatul Universităţii – 3 locuri
 • Reprezentant în Consiliul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - 1 loc

 

 • Se vor depune candidaturi şi pentru reprezentanţii studenţilor în:
 • Consiliul de Evaluarea şi Asigurarea a Calităţii – la nivelul Universităţii
 • Consiliul de Administraţie
 • Comisia de Etică .

 

 • Candidaturile se vor depune la secretariatul Universităţii.
 • Alegerile se vor desfăşura conform ,,Regulamentului de organizare şi desăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor din Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti” şi a calendarului afişat la avizier.

 

Consiliul Reprezentaţilor Studenţilor

 

 

UNIVERSITATEA ,,ATHENAEUM” DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

ALEGERI STUDENŢEŞTI

 

 • În perioada 28.10.2019 - 11.11.2019 se vor organiza alegeri studenţeşti pentru:
 • Reprezentanţi de an – 1 loc pentru fiecare an de studiu şi specializare
 • Reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Administraţie Publică – 3 locuri
 • Reprezentanţi în Senatul Universităţii – 1 loc
 • Reprezentant în Consiliul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - 1 loc

 

 • Se vor depune candidaturi şi pentru reprezentanţii studenţilor în:
 • Consiliul de Evaluarea şi Asigurarea a Calităţii – la nivelul Universităţii
 • Consiliul de Administraţie
 • Comisia de Etică .

 

 • Candidaturile se vor depune la secretariatul Universităţii.
 • Alegerile se vor desfăşura conform ,,Regulamentului de organizare şi desăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor din Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti” şi a calendarului afişat la avizier.

 

 

Consiliul Reprezentaţilor Studenţilor