PROGRAMAREA REEXAMINARILOR ANII I SI II LICENTA SI ANUL I MASTER 2017/2018

În atenţia studenţilor din anii I şi II  și a masteranzilor din anul I

 

Sesiunea de reexaminări (Semestrul I + Semestrul II) se va desfășura în perioada 10.09.2018 – 22.09.2018

 

Notă:

Taxa de reexaminare se achită în funcție de punctele credit de la fiecare disciplină.

Pentru studiile universitare de licență 1 punct credit este 20 ron.

Pentru studiile universitare de masterat 1 punct credit este 25 ron.