Programarea restanțelor pentru semestrul I anul universitar 2019/2020

PROGRAMAREA RESTANȚELOR

PENTRU SEMESTRUL I ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 (iunie)

În atenţia studenţilor şi masteranzilor

Reexaminările din anii trecuți se achită conform punctelor credit.

Pentru a putea susține examenele, studenții/masteranzii trebuie să aibă achitată taxa universitară pentru acest an.

În cazul în care examenul se va susține în scris, lucrarea va fi transmisă (format word sau poză la lucrarea scrisă de mână) în termen de 15 min de la încheierea acestuia), la adresa de email corespunzătoare specializării şi anului de studii în care este înmatriculat, conform tabelului de mai jos.

Studenții/masteranzii care au de susținut o reexaminare din anii trecuți, vor transmite lucrarea scrisă, la adresa de email corespunzătoare specializării şi anului de studii din care au reexaminarea.

La subiectul email-ului se va trece obligatoriu denumirea disciplinei la care s-a susținut examenul.

Specializarea

Anul de studii

ADRESA DE MAIL

LICENŢĂ

ADMINISTRAREA AFACERILOR

II

aa2@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAREA AFACERILOR

III

aa3@univath.ro

LICENŢĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

I

cig1@univath.ro

LICENŢĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

II

cig2@univath.ro

LICENŢĂ

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

III

cig3@univath.ro

LICENŢĂ

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

I

ie1@univath.ro

 

LICENŢĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

I

ap1@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

II

ap2@univath.ro

LICENŢĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

III

ap3@univath.ro

MASTER

CONTABILITATE AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ

I

ctb1@univath.ro

MASTER

CONTABILITATE AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ

II

ctb2@univath.ro

MASTER

PUTEREA EXECUTIVĂ ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

I

peap1@univath.ro

MASTER

PUTEREA EXECUTIVA ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

II

peap2@univath.ro