Concursuri

Posturi vacante

1.     Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2020-2021

Ø  Facultatea de Ştiinţe economice- Departamentul de Ştiinţe Economice

Lector universitar, poziția 15, disciplinele: Marketing; Informatică II; Tehnologia informaţiei în administraţia publică; Evaluarea întreprinderii;

Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Auditul intern al instituţiilor publice; Audit intern; Metodologia elaborării lucrării de licenţă; Strategii investiţionale în afaceri; Economie europeană;

Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Matematici cu aplicaţii în economie; Econometrie; Algoritimi si tehnici de programare;

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: Finanţe; Piete financiare; Asigurări şi reasigurări; Finante internationale;

Lector universitar, poziția 11, disciplinele: Bazele programării; Programare orientata obiect; Dezvoltarea aplicatiilor web; Business inteligence;

Profesor universitar, poziţia 2, disciplinele: Economia şi gestiune sectorului public; Stabilitate financiară şi strategii financiare; Managementul proiectelor în sectorul public; Planificarea dezvoltării regionale şi a zonelor metropolitane.

Ø  Facultatea de Administraţie Publică-Departamentul de Ştiinţe Administrative

Lector universitar, poziţia 8, disciplinele: Economie regională; Economia transportului urban; Statistică economică; Demografie şi statistică socială; Instituţii administrative europene;

Lector universitar, poziţia 7, disciplinele: Metode de comunicare ale mesajului politic. Rolul mass-mediei; Politici publice; Analiza guvernării. Studii de caz; Sisteme administrative comparate;

  Lector universitar, poziţia 6, disciplinele: Management; Managementul performanţei în dezvoltarea carieirei funcţionarilor publici; Managementul schimbării în domeniul resurselor umane.

 

2.     Legislatie

2.1  Ordinul Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 6129/20.12.2016

2.2  Monitorul Oficial al Romaniei nr. 781/24.11.2020 – Partea a III-a 

 

3.     Metodologia  proprie de concurs privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in Universitatea ,,Athenaeum” din Bucuresti

 

4.     Documente intocmire dosar

 

Notă*** Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs, se face personal de către candidați la sediul Universității ,,Athenaeum” din București, strada Giuseppe Garibaldi nr. 2 A, Sector 2, la Secretariatul universităţii, în zilele lucrătoare din perioada de înscriere, între orele 900-1600 , conform calendarului.

 

Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației si Cercetarii .