Reglementari

Carta Universitara
Carta Universitatii Athenaeum.

 

Coduri

Codul_asigurarii_calitatii.pdf

Codul_de_etica_si_deontologie_profesionala.pdf

Cod studenti drepturi si obligatii.pdf

Ghiduri

Ghid viitor student

Ghid_auditare_interna.pdf

Metodologii

Metodologie recunoastere automata a functiilor didactice.

Metodologie privind recunoasterea diplomei de doctor.

Metodologie_obtinere_credite_activitati_Voluntariat.pdf

Metodologie_de_organizare_Referendum_Universitar_alegerea_rectorului_UATH.pdf

Metodologie_admitere_studii_universitare_de_licenta_2021_2022.pdf

Metodologie_admitere_studii_universitare_de_master_2021_2022.pdf

Metodologie de concurs privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante.pdf

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica.pdf

Metodologie de org si desf a Referendumului univ la nivelul UATH.pdf

Proceduri

Procedura_Evaluare_Cadre_Didactice_revizuita_2017.pdf

Procedura_evaluare_rezultate_cercetare_stiintifica_cadre_didactice.pdf

Procedura_fundamentare_taxe.pdf

Procedura_monitorizare_absolventi.pdf

Procedura_date_caracter_personal.pdf

Procedura_Consiliere_si_Orientare_in_Cariera.pdf

Procedura_Evaluare_nivel_satisfactie_viata_de_student_in_UATH.pdf

Procedura de evaluare a calitatii personalului didactic si de cercetare

Procedura de examinare si notare online

Procedura de solutionare a reclamatiilor

Regulamente

Regulament_burse_forme_de_sprijin_material_pentru_studenti.pdf

Regulament_de_org_desf_si_finantare_a_activ_de_cercetare_stiintifica.pdf

Regulament_de_organizare_Comisiei_CEAC.pdf

Regulament_de_organizare_si_desfasurare_a_studiilor_universitare_de_licenta_si_master.pdf

Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Bibliotecii_UATH.pdf

Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_etica_a_UATH.pdf

Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Consiliului_de_Administratie_al_UATH.pdf

Regulament de org si functionare a Senatului UATH.pdf

Regulament_evaluare_asig_calitate.pdf

Regulament_functionare_a_UATH.pdf

Regulament_initierea_monitorizarea_evaluare_progrm_studii.pdf

Regulament_intern_al_UATH.pdf

Regulament_planuri_invatamant.pdf

Regulament_privind_activitatea_profesionala_a studentilor_in_ECTS.pdf

Regulament_privind_antiplagiatul.pdf

Regulament_privind_desfasurarea_activitatii_de_tutoriat_in_UATH.pdf

Regulament_privind_evaluarea_calitatii_personalului_didactic_si_de_cercetare.pdf

Regulament_privind_evaluarea_examinarea_si_notarea_stud.pdf

Regulament_privind_organizarea_desfasurarea_si_finalizarea_program_postuniversitare.pdf

Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_Centrului_de_Consiliere_si_Orientare_in_Cariera.pdf

Regulament_privind_perioade_studiu_ERASMUS.pdf

Regulament_progr_stimulare_studenti_performante_inalte_si_a_celor_cu_dificultati_de_invatare.pdf

Regulament_de_organizare_si_desfasurare_a_alegerilor_pentru_structurile_reprezentare_a_studentilor_din_UATH.pdf

Regulament privind organizarea stagiilor de practică licență și masterat

Strategii

Strategia_de_cercetare_stiintifica.pdf

Strategia_institutionala _cresterea_calitatii _UATH.pdf

Arhiva

 Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Senatului_UATH.pdf

Metodologie admitere studii universitare de licenta 2019.pdf

Metodologie admitere studii universitare de master 2019.pdf

Metodologie_privind_organizarea_si_desfasurarea_examenului_de_disertatie.pdf

Metodologie_privind_organizarea_si_desfasurarea_examenului_de_licenta.pdf

Metodologie proprie recunoastere functii didactice 2019.pdf

Carta_Universitatii_Athenaeum.pdf

Ghid_viitor_student.pdf

Metodologie admitere licenta 2020 2021

Metodologie admitere master 2020 2021

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de disertatie 2020

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta 2020