Conducerea Universitatii

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII ,,ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI

FUNCŢIA
NUME ŞI PRENUME
TELEFON
E-MAIL
PREŞEDINTE UNIVERSITATE/
PREŞEDINTE SENAT
Prof.univ.dr. Emilia Vasile
021.230.57.26/38
RECTOR
Conf.univ.dr. Daniela Mitran
021.230.57.26/38
PRORECTOR

Conf.univ.dr.Dănuţ Simion

021.230.57.26/38
DECAN  
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Lect.univ.dr. Radu Gheorghe
021.230.57.26/38
DIRECTOR  
DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE
Lect.univ.dr. Ducu Adrian Matei
021.230.57.26/38
DECAN
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Conf.univ.dr. Brînduşa Radu
021.230.57.26/38
DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Lect.univ.dr. Cârlan Mircea
021.230.57.26/38
director_departament_stiinte_administrative@univath.ro