Tematica examenului de licenta 2015

a. Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE:

 • Contabilitate financiară
 • Contabilitate de gestiune
 • Control şi audit intern
 • Analiză economico-financiară
 • Baze de date

b. Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI:

 • Monedă
 • Creditare bancară
 • Management financiar-bancar
 • Finanţe publice
 • Gestiunea financiară a firmei
 • Analiză economico-financiară

c. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR

 • Administrarea afacerilor
 • Marketing
 • Modelarea deciziilor economice în afaceri
 • Management comparat
 • Mediu european de afaceri

d. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 • Bazele teoretice ale administraţiei publice
 • Management
 • Comunicare în administraţia publică
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale
 • Control financiar-fiscal

* Studenţii vor opta pentru 2 discipline din cele enumerate la specializarea lor.

* Opţiunea se va trece pe cererea de înscriere la examenul de licenţă.