Despre noi

Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca instituţie particulară de învăţământ superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/24 mai 2005.

Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 28 ani de existenţă, întreaga atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţământului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii cunoştinţelor mereu în concordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în spaţiul intern, european, internaţional.

Activitatea didactică din Universitatea ,,Athenaeum” este organizată în paradigma Bologna, programele de studii cuprinzând cicluri, Licenţă, Masterat. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii, precum şi necesităţile de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti organizează şi programe postuniversitare al căror obiectiv principal este dezvoltarea, perfecţionarea de noi calificări universitare.

 

Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare, dotată cu un spaţiu modern cu echipamente de ultimă generaţie. Un asemenea tip al învăţământului îl socotim adecvat pieţei ,,produsului”, respectiv calificărilor şi cu capabilitate de a se menţine în cuplul dinamic de feed-back al celor doi vectori: Universitate – Practică, realizând la cota maximă sinergia sistemului naţional.

În concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti dezvoltă în prezent relaţii de colaborare cu instituţii similare din Europa, SUA, ţările arabe, etc.